MathType 7 – Phần mềm soạn thảo công thức Toán học

MathType 7 – Phần mềm soạn thảo công thức Toán học

MathType 7.5.0 là công cụ soạn thảo công thức toán học phong phú, tương thích với hầu hết các bộ ứng dụng văn phòng, giúp bạn dễ dàng tạo ra các ký tự, công thức toán học trên bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào như MS Office, OpenOffice, Gmail, TeX, LaTeX, MathML, v.v… Gõ và viết ký […]