LÀM GÌ KHI LAPTOP KHÔNG LÊN NGUỒN ?

LÀM GÌ KHI LAPTOP KHÔNG LÊN NGUỒN ?

LAPTOP KHÔNG LÊN NGUỒN, BẠN NÊN LÀM GÌ ?   Laptop bật không lên nguồn, laptop đang dùng bình thường thì không bật lên nguồn hoặc chỉ sáng đèn. Bạn có bao giờ rơi vào trường hợp này! Có 2 trường hợp xảy ra: Máy có nguồn, sáng đèn nguồn nhưng không lên màn hình: […]