Concept Apple Book: Sự kết hợp giữa Macbook và Ipad

Concept Apple Book: Sự kết hợp giữa Macbook và Ipad

Có một số sản phẩm mà Apple sẽ không bao giờ ra mắt, Apple Book chắc chắn là một trong số những sản phẩm đó. Tuy nhiên, concept tuyệt đẹp của nó vẫn khiến chúng ta phải trầm trồ. Apple có một tầm nhìn rõ ràng về laptop, MacBook Pro 2016 là minh chứng rõ […]