Đại diện Intel: “AI không phải là ngày tận thế, loài người sẽ tiến hóa đủ để tốt hơn trong 5 năm tới”

Đại diện Intel: “AI không phải là ngày tận thế, loài người sẽ tiến hóa đủ để tốt hơn trong 5 năm tới”

Cuộc cách mạng về công nghệ trí tuệ nhân tạo được ChatGPT hay các mô hình AI tạo ra hiện nay không chỉ đến từ các tính năng mà người dùng chưa từng thấy trước đây, mà còn nằm ở việc cách thức sử dụng của chúng vô cùng dễ dàng thuận tiện. Không cần […]