Đóng Chíp VGA

Đóng Chíp VGA

Đang sử dụng laptop bình thường bỗng một ngày mở máy không lên nữa. Mang laptop đi đến trung tâm sửa chữa laptop để kiểm tra và được cho biết là máy bạn bị lỗi chip vga màn hình và phải đóng chip VGA thì mới có thể sử dụng tiếp tục được. Vậy chip VGA  […]