Bạn có biết làm như thế nào khi gặp trường hợp màn hình laptop bị tối đen chưa ạ? Khi mở laptop lên bạn gặp ngay tình trạng bật laptop lên và màn hình laptop bị đen thui, nhưng máy vẫn nghe tiếng chạy. Nguyên nhân nào dẫn tới lỗi màn hình laptop bị tối đen thui như […]